fbpx

Komunikacja z Akcjonariuszami

Ogłoszenie wzywające o zwołaniu ZWZ

Ogłoszenie wzywające o zwołaniu ZWZ

Ogłoszenie wzywające do zapisów ofercie publiczne

Ogłoszenie wzywające do zapisów ofercie publiczne

Aktualny Statut

Aktualny Statut

13 + 2 =

SimulaMaker Spółka Akcyjna,
zs.00-712 Warszawa, adres:ul. Bluszczańska 76, lok.PAW.6,
wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS:0000881412,
nadany NIP:9930656610,
kapitał zakładowy:106800,00zł w całości opłacony.
Tel. 662559400